Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Forskningsprosjekter tilknyttet DIPA-gruppen

Pågående prosjekter

Medlemmene av forskingsgruppen er involvert i en rekke prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Hovedinnhold

Pågående

Discretion and the Child’s Best Interest in Child Protection

DISCRETION er et stort komparativt forskningsprosjekt som sammenligner skjønnsutøvelse i barnevernssystemer i en rekke Europeiske land. Prosjektets mål er å forklare hvordan og hvorfor beslutninger basert på skjønn varierer i saker om statens inngrep i familien. Prosjektet er støttet av European Research Council, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis

Dette forskningsprosjektet studerer de normative prinsippet om barnets beste og beskyttelse av familiens privatliv i befolkningene og domstolene i fire ulike samfunn (Norge, England, Finland og Tyskland). Særskilt undersøkes det om det er systematiske forskjeller i hvordan migrasjonsfamilier blir behandlet. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

Legitimacy challenges for children´s rights and the child protection system. An analysis of mistrust in core institutions and the normative foundation of the welfare state.

Prosjektet "Legitimacy Challenges" skal få frem ny kunnskap om hvordan legitimiteten til samfunnsinstitusjoner påvirkes av mobilisering mot sosiale og politiske rettigheter. Blant annet skal prosjektet undersøke og sammenligne meningene til innbyggere i seks ulike land knyttet til familieverdier og barns rettigheter. I tillegg skal prosjektet analysere hvilke strategier kritikerne av det norske barnevernssystemet anvender, se på hvordan motstanden er organisert, og analysere den offentlige debatten i Norge og utlandet. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments: The Case of Child Protection Services (CONSENT)

CONSENT-prosjektet vil studere barns rettigheter i Norge og Romania. Forskningsprosjektet er koordinert av Babeş-Bolyai University i Romania, med UiB og OsloMet som norske partnere. Marit Skivenes er teamleder ved UiB. Prosjektet er finansiert av et EØS-midler for samarbeidsprosjekter mellom Romania og Norge. Les mer

Cross-national Experiences of Foster Care: Does the Welfare State Matter?

Dette prosjektet utforsker forskjellene mellom norske og US velferdsstatidiologier, og fokuserer spesielt på barnevelferd. Prosjektet ledes av Marit Skivenes (UiB) og Jill Berrick (UC Berkeley). Prosjektet er finansiert av Peder Sather Grant Program. Les mer

Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe (Euro-CAN)

Dette er et COST Action network prosjekt, med deltakere fra flere europeaiske land. Prosjektet har som mål å tette kunnskapshull relatert til barn som opplever mishandling og forsømmelse, og som får hjelp. Et av målene er å samle inn kunnskap om hvor mange barn som får hjelp, hvilke tjenester de får tilgang til, og hvem som tilbyr disse tjenestene. Dette skal oppnås gjennom et nettverk av eksperter og relevante nøkkelpersoner, og utvikle en nøyaktig, konsekvent og sammenlignbar metodologi for datainnsamling. Fra senteret deltar Marit Skivenes og Hege Helland i prosjektet. Prosjektet er finansiert av COST – European Cooperation in Science and Technology (EU Horizon 2020). Les mer

 

Tidligere

Adopsjon som et barneverntiltak          

Prosjektet studerer hvordan lovgivningen om adopsjon som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

The Basis for Legitimate and Justified State Intervention in Families: USA and Norway

Dette prosjektet tar sikte på å studere grunnlaget for legitim og begrunnet statlig intervensjon i familielivet, ved å undersøke borgernes meninger og holdninger til prinsippet om barnets beste og terskelen for barnevernsintervensjoner. Prosjektet er støttet av Peder Sather Grant Program, og ledes av professor Marit Skivenes og professor Jill Berrick. Les mer

Legitimacy and fallibility in child welfare services         

Prosjektet undersøker førstelinjetjenestene i barnevernet i Norge, Finland, England og USA. Målet er å identifisere avgjørende faktorer og mekanismer i ulike velferdsordninger og barnevernsystemer som fremmer eller hindrer beslutningstagning av høy kvalitet for barn og familier. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes Les mer

Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv    

I dette forskningsprosjektet gjennomføres en komparativ analyse av barnevernssystemene i Norge, England og USA, med fokus på kunnskap, beslutningstaking og etnisitet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og ledes av professor Marit Skivenes. Les mer

Building and reflecting on interdisciplinary PhD studies for higher education transformation

Dette prosjektet er en del av det større NORHED-programmet, som har som mål å kapasiteten og ytelsen til akademiske institusjoner på den sørlige delen av kloden for å levere utdanning og forskning av høy kvalitet. Prosjektet er finansiert av Norad, og prosjektleder på UiB er Tor Halvorsen. Les mer

The future of the democratic development state?        

 For informasjon, kontakt Tor Halvorsen.

Transforming capitalism - transforming knowledge

For informasjon, kontakt Tor Halvorsen.