Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Samfunn

Innspill til ny barnevernlov

Marit Skivenes, Hege S. Helland og Øyvind Tefre er kritiske til flere elementer i forslaget til ny barnevernlov.

Stipendiat Hege Helland og professor Marit Skivenes foran instituttbygningen i Christies gate.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Centre for Research on Discretion and Paternalism er blant organisasjonene som har levert høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet i forbindelse med forslag til ny barnevernslov. Innspillet til lovforslaget er forfattet av Marit Skivenes, Hege Stein Helland og Øyvind Tefre, og basert på barnevernsforskningen ved senteret.

Blant innspillene som gis er en anbefaling om å ikke lovfeste et krav om at det må foreligge «særlige tungtveiende grunner» for å vedta adopsjon. Departementet rådes også til å innføres tidsrammer som forplikter den kommunale barneverntjenesten til å vurdere om det skal fremmes sak om adopsjon for barn som er tidlig og/eller varig plasserte i fosterhjem.

Videre peker forskerne på at den nye barnevernloven bør åpne for at det kan fastsettes besøkskontakt med biologiske søsken etter en adopsjon, ikke bare med biologiske foreldre. I tillegg anbefales det at loven gjør det klart at adoptivfamilier kan få hjelp og støtte av barnevernet. 

Skivenes, Helland og Tefre skriver også i innspillet at det utformes en momentliste for forståelsen av prinsippet om barnets beste, for å sikre likebehandling og riktige beslutninger i barnevernet.

Høringsinnspillet er i sin helhet tilgjengelig via lenken under.