Hjem
Rett, Politikk og Velferd
12 millioner fra Forskningsrådet

Skal forske på kreftene som utfordrer staten

Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.

Bilde av professor Marit Skivenes
Professor Marit Skivenes skal være prosjektleder for et stort internasjonalt forskningsprosjektet.
Foto/ill.:
Audun Løvlie / Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Norges forskningsråd har offentliggjort tildelingen av nye forskerprosjekter. Professor Marit Skivenes var en av de som vant frem i den harde konkurransen om midler.

Hun fikk tildelt 12 millioner til et forskningsprosjekt for å studere hva som skjer med legitimiteten til velferdsstaten i en tid hvor man ser en økende mobilisering mot statlige institusjoner og sosiale rettigheter.

– Over hele verden har det vært store demonstrasjoner mot det norske barnevernet. Vår hypotese er at dette bare er en del av et større bilde, og henger sammen med en gryende mistillit til statlige institusjoner og den politiske eliten. Vi ser at lignende mobiliseringer mot sosiale rettigheter skjer i flere europeiske land, blant annet når det gjelder abort, likestilling og homofiles rettigheter, forteller Skivenes.

Rettigheter under angrep

Ifølge Skivenes er mobilisering blant ultrakonservative og religiøse grupperinger på tvers av land en viktig del av dette bilder.

Det nye prosjektet skal undersøke hvordan denne mobiliseringen foregår, hvordan det påvirker meningsdannelsen hos vanlige borgere og hva det innebærer for legitimiteten til statlige institusjoner.

– Vi vil særlig se på kritikken mot barnevernsystemer og debatten om barns rettigheter i Europa. Det vil gi kunnskap om hvordan man kan bevare legitimiteten til viktige institusjoner i samfunn der sosiale og politiske rettigheter er under angrep.

Internasjonalt prosjekt

Prosjektet vil koordineres fra Centre for Research on Discretion and Paternalism. Med i prosjektgruppen er også professor Siri Gloppen fra Centre on Law and Social Transformation og Institutt for sammenlignende politikk. I tillegg vil doktorgradsstudenter og internasjonale partnere være knyttet til prosjektet.

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Jan Erik Askildsen, er svært fornøyd med tildelingen til prosjektet.

– Prosjektet skal gi kunnskap om en svært viktig problemstilling. Det er ikke tilfeldig at to sterke forskningsgrupper i statsvitenskap ved SV-fakultetet får tildelt disse midlene i svært sterk konkurranse. Prosjektet bygger på solid eksisterende kompetanse, og det vil gi interessante bidrag, sier han.