Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Bokkapittel

Svakheter ved det norske barnevernet

Skivenes og Tefre har undersøkt typiske årsaker til feil i barnevernet. De har også sett på hvordan systemet lærer av disse feilene.

Picture of the Norwegian Parliament Building.
Bokkapittel fra doktorgradskandidat Øyvind Tefre og professor Marit Skivenes.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Det norske barnevernsystemet er omdiskutert, og har de siste årene fått kritikk både internasjonalt og fra aktører i Norge.

I et nytt bokkapittel bidrar Marit Skivenes og Øyvind Tefre til den pågående debatten gjennom å undersøke hvordan barnevernsystemet fungerer når det gjelder å oppdage feil og lære av disse.

Kapitlet er utgitt i boken "Errors and Mistakes in Child Protection", redigert av Biesel, Masson, Parton og Pösö.

Tre typer feil

Forfatterne identifiserer tre hovedtyper av feil som konsekvent gjentas over tid:

  • Mangel på involvering av barn, inkludert at barn ikke behandles på en måte som gjør at de fritt kan uttrykke sine synspunkter.
  • Mangelfull etterlevelses i de kommunale barnevernstjenestene av prosedyrer for saksbehandling og rutiner for dokumentasjon i saksarbeidet.
  • Dårlig internkontroll og ledelse i både statlig og kommunalt barnevern, som medfører at man ikke tar tak i kjente svakheter og er trege med å etablere eller følge nødvendige rutiner.

Trinnvis tilnærming

Skivenes og Tefre hevder at endringer i det norske barnevernssystemet ikke er drevet frem av enkelthendelser og kriser. I stedet har Norge har hatt en inkrementell tilnærming til barnevern de siste 20 årene, preget av en gradvis utvikling og mindre revideringer av barnevernloven.

Forfatterne påpeker at identifiserte feil og svakheter ikke har skapt press for umiddelbare reformer, slik man har sett i enkelte andre land.

- Det ser ut til at man i Norge har fokuserte mest på systemkritikk, heller enn individuelle feil og mangler. Men vi stiller da spørsmål ved hvilken læring som har skjedd, ettersom de samme feilene blir identifisert gang på gang, sier Skivenes. 

Hun mener at ansvarsfraskrivelse kan være noe av årsaken til at en gjentakende problemstilling som barns deltakelse forblir uadressert.

Referanse

  • Skivenes, M. and Tefre, Ø. (2020) “Errors and mistakes in the Norwegian child protection system”. In K Biesel, J Masson, N Parton and T Pösö (Eds.) Errors and Mistakes in Child Protection. International Discourses, Approaches and Strategies. Bristol, UK: Bristol University Press.