Hjem
Rett, Politikk og Velferd
BarnUnge21

Norge bør bli verdensledende

En ekspertgruppe ledet av professor Marit Skivenes anbefaler regjeringen å gjøre Norge verdensledende innefor forskning på utsatte barn og unge.

Illustrasjonsbilde: barns som gråter.
Marit Skivenes har ledet ekspertgruppen bak rapporten "Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon" som grunnlag for regjeringens BarnUnge21-strategi.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

For å få et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår har regjeringen bedt om å få utviklet en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for utsatte barn og unge.

Denne våren har fire nasjonale ekspertgrupper skrevet utkast til delrapporter om henholdsvis forskning, utdanning, ledelse og praksis. Professor Marit Skivenes har ledet gruppen for forskning, og stipendiat Hege Stein Helland har fungert som sekretær i utarbeidelsen av rapporten.

Verdensledende på forskning

En av rapportens klare anbefalinger er at at Norge bør satse på å være verdensledende på forskning om utsatte barn og unge. Ekspertgruppen mener også at utsatte barn og unge bør defineres som en av de viktigste samfunnsutfordringene for Norge.

- Vi etterlyser en stor investering i både grunnforskning og anvendt forskning på barn og unge. Norge har et rykte som et samfunn hvor det legges sterk vekt på barns rettigheter, og kan innta en ledende posisjon internasjonalt på dette feltet, uttaler professor Marit Skivenes.

Rapporten konkluderer med at forskningskvaliteten på utsatte barn og unge har vesentlige svakheter, og at det er store kunnskapshull. Det pekes videre på at forskningsmiljøene er mange, små og fragmenterte. I tillegg bemerker ekspertgruppen at det er et felt som tildeles forsvinnende lite forskningsmidler.

Barneperspektiv i forskning

En annen anbefaling er at forsknin på alle nivåer bør å ha et barneperspektiv. Det anbefales at forskere skal reflektere over hva som er viktig og nødvendig basert på barnets (som gruppe) posisjoner og behov, og å reflektere over implikasjonene av forskningsresultatene for utsatte barn og unge.

Rapporten er offentlig tilgjengelig hos Forskningsrådet, og det oppfordres til å sende innspill til den videre prosessen med BarnUnge21-strategien.