Hjem
Rett, Politikk og Velferd
UiB Innsikt

Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?

Se opptak av professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

UiB Innsikt - Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Bakgrunnen for arrangementer er kritikken og konfliktene knyttet til det norske barnevernet, og dommene mot Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtalen var en del av seminarrekke UiB Innsikt, som arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Studentersamfunnet.

Moderator var Siri Gloppen, professor ved institutt for sammenliknende politikk og leder for LawTransform (CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation) og Bergen School of Global Studies.