Hjem
Rett, Politikk og Velferd
VIDEO

Er det norske barnevernet i krise?

Professor Marit Skivenes forklarer hvordan det norske barnevernssystemet fungerer sammenlignet med andre land.

Er det norske barnevernet i krise?

Produsent:
UiB Læringslab

Hovedinnhold

Videoen er produsert i samarbeid med UiBs Læringslab, og er et result av forskningsprosjekter finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 (avtale nr. 724460) og av Norges forskningsråd (prosjektnummer 262773 og 310065).