Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Video

Omsorgsovertakelser av nyfødte

Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt? Ida Juhasz presenterer funn fra sitt doktorgradsprosjekt.

Skjermbilde av foredrag med stipendiat Ida Juhasz.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Ida Juhasz sitt doktorgradsprosjekt utforsker begrunnelser for statlig inngripen i privatlivet, gjennom en studie av beslutninger om omsorgsovertakelser av nyfødte. Hvordan begrunnes og rettferdiggjøres beslutninger om omsorgsovertakelse rett fra klinikken? Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt?

Barnevernfrokost: Omsorgsovertakelser av nyfødte

Produsent:
Daniel Nygård

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 2. november 2020. Ida B. Juhasz er stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.