Hjem
Rett, Politikk og Velferd
VIDEOFOREDRAG

Familieliv for barnevernsbarn

Hvordan ser den europeiske menneskerettighetsdomstolen på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?

Bilde av Jenny Krutzinna som holder digitalt foredrag.
Forsker Jenny Krutzinna har studert avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Retten til respekt for familielivet skal sikre alle borgere beskyttelse mot uberettiget inngripen fra staten. Men i barnevernssaker har staten også en plikt til å gripe inn i familielivet dersom det er nødvendig av hensyn til barnet. Slike inngrep er ofte kontroversielle, og noen av de mest konfliktfylte sakene havner i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Domstolens avgjørelser får stor betydning for praksis i det norske rettsvesenet.

Men hvordan ser EMD på barnets rett til familieliv når barnet ikke lenger kan leve med sin biologiske familie? Hvordan definerer de familiebegrepet? Og hva er til barnets beste i tilfeller der barnet har tilknytning til både den biologiske familien og til fosterfamilien?

Barnevernsfrokost: Familieliv for barnevernsbarn

Produsent:
Daniel Nygård

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 2. desember 2020. Jenny Krutzinna er forsker ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Foredraget er blant annet basert på følgende artikkel, som er åpent tilgjengelig: