Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Ny artikkel

Tjenester for utsatte familier

Hvilken støtte tilbyr barnevernet til mødre og nyfødte babyer som er i sårbare situasjoner?

Illustrasjonsbilde av mor som holder en nyfødt baby.
BARNEVERN: Katre Luhamaa, Amy McEwan-Strand, Barbara Ruiken, Marit Skivenes og Florian Wingens har publisert en artikkel i tidsskriftet Children and Youth Services Review.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Europeiske land er forpliktet til å tilby tjenester til sårbare familier. Dette skal forebygge omsorgsovertagelse.

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Children and Youth Services Review, undersøker Katre Luhamaa, Amy McEwan-Strand, Barbara Ruiken, Marit Skivenes og Florian Wingens hvordan barnevernet i åtte ulike europeiske land gir hjelp og tjenester til familier med nyfødte babyer som anses å være i risiko.

- Et hovedfunn fra studien vår er at tjenester tilbys i et flertall av alle sakene vi har undersøkt. Imidlertid er det tydelige landforskjeller, og disse forskjellene følger ikke etablerte skillelinjene mellom ulike typer barnevernsystemer, forklarer stipendiart Barbara Ruiken.

Forskjeller mellom land

Studien viser at i fire land - England, Finland, Irland og Norge, er det tilbudt tjenester for mødre og nyfødte i alle eller nesten alle undersøkte saker. I Østerrike, Estland, Tyskland og Spania er det derimot langt sjeldnere at tjenester er blitt tilbudt av velferdsstaten eller av barnevernet.

- Analysen vår avslører at en klar og tydelig forpliktelse til kun å gripe inn med omsorgsovertakelse hvis og bare hvis andre tiltak ikke kan avhjelpe situasjonen, ikke er et viktig hensyn i noen europeiske land, fastslår professor Marit Skivenes.

Kunnskapshull

Skivenes tar forbehold om at funnene kun er basert på begrunnelsene for domsavgjørelsene, og ikke er en analyse av selve tjenestetilbudet.

Forfatterne konkluderer med at det er et stort kunnskapshull når det gjelder de påviste effektene av tjenestene til sårbare familier, og hva som faktisk blir gitt av tilbud til barn og foreldre.

- Det er krevende for barnevernet å finne riktig tidspunkt for å avslutte tjenester eller endre retning i en sak, enten det er å søke om omsorgsovertagelse eller tilby andre tjenester, sier Skivenes.

Hele artikkelen er tilgjengelig med åpen tilgang via lenken nedenfor.