Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Videoforedrag

Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner

Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?

Stipendiat BArbara Ruiken holder foredrag på støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Alle europeiske land er forpliktet etter barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner. Dette skal sikre at staten ikke må gripe inn og overta omsorgen for barn oftere enn nødvendig. Men hvordan håndterer Norge og andre europeiske land denne forpliktelsen?

Stipendiat Barbara Ruiken vil presentere funn fra en studie av hvordan Norge yter tjenester til mødre med nyfødte barn i sårbare situasjoner, sammenlignet med 7 andre europeiske land. Funnene viser at det er tildels store forskjeller både mellom land og innenfor samme barnevernssystem.

Barnevernfrokost - Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner

Producer:
Vanessa Seeligmann

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 17. februar 2021. Barbara Ruiken er stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Foredraget er blant annet basert på følgende artikkel, som er åpent tilgjengelig: