Hjem
Rett, Politikk og Velferd

Nyhetsarkiv for Rett, Politikk og Velferd

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.
Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Unge forskere har bidratt til den nasjonale strategien for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
Marit Skivenes og Jill D. Berrick skal forske på fosterbarns opplevelser av oppvekst i fosterhjem.
Kurset i bruk av systematiske kunnskapsoversikter i samfunnsvitenskapene tiltrakk seg studenter fra mange forskjellige land og en rekke fagdisipliner.
Det er systematiske problemer i norsk barnevern som det haster med å løse, konkluderer utvalg.
Professor Marit Skivenes skal lede arbeidsgruppen for forskning i regjeringens Barnunge21-strategi.
Samfunnsinstitusjoner i vestlige land er under angrep fra ytterliggående grupperinger. Marit Skivenes skal sammen med Siri Gloppen undersøke hva dette betyr for legitimiteten til staten.
Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.
Marit Skivenes og Pro Bono-gruppen er nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019 for sin forskning på barnevernstjenestene.
Marit Skivenes og UiB er del av et stort forskningsprosjekt om barnas rettigheter i Norge og Romania.
Opplevde migrantsituasjonen på nært hold i den spanske byen Melilla.

Sider