Hjem
Studieavdelingen
Studiestartundersøkelse 2020

Hvordan opplevde du studiestarten?

Dette er et av flere spørsmål Universitetet i Bergen ønsker svar på i en undersøkelse rettet mot høstens nye studenter.

Group of students in the streets
STUDIESTART I KORONAENS TID: Delta i undersøkelsen og la UiB få vite hvordan du opplevde studiestart og hva som motiverer deg!
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Koronapandemien påvirker hverdagen til de fleste av oss, og har også medført at studiestarten ved UiB har vært annerledes i høst enn tidligere år.

Viktig med god start 

Gjennom hele våren og sommeren har universitetet jobbet for å sikre at nye studenter ved UiB skulle få en god start på sine studier. 

- Vi har vært opptatt av at de nye studentene skulle få møte sine medstudenter og ansatte fysisk, og at alle skulle få den hjelpen de trengte for å bli kjent og komme i gang med studiene på en god måte, samtidig som vi ivaretok smittevernsregler og etablerte god smittevernsatferd, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

- Og nå vil vi gjerne ha tilbakemelding fra nye studenter i denne undersøkelsen. Hvordan har de opplevd studiestartperioden? Hva fungerte bra og hva kan bli bedre?

Planer og motivasjon

I studiestartundersøkelsen vil studentene også få spørsmål om hva som har motivert dem til å starte på sitt studieprogram og hvilke planer de har med studiene sine. 

- Denne delen av undersøkelsen er en del av UiBs pågående prosjekt for å lære mer om hva som er viktig for at studentene velger å fullføre bachelorutdanningen de har startet på, forklarer Samdal.

Mot slutten av semesteret vil studentene som deltar i studiestartundersøkelsen motta et nytt spørreskjema med oppfølgingsspørsmål. Her ønsker man å få vite mer om hvordan det har gått med de nye studentene det første semesteret.

- Vi har jo et mål om at flest mulig studenter gjennomfører utdanningen sin på normert tid og ikke minst at de trives med studiene sine. Og for å kunne tilrettelegge studiene på best mulig måte, så trenger vi mer kunnskap om hva som motiverer studentene og hvilke planer de har med sine studier. 

Oppi alle annerledesheter er det desto viktigere å besvare undersøkelsen om studiestart, slik at vi har data som svarer på hva som har fungert og ikke.

Gjør UiB bedre!

Viserektoren får støtte av lederen i Studentparlamentet, Sandra Amalie Lid Krumsvik: 

- Studiestarten er selve grunnmuren for studietiden, og utrolig viktig for oss studenter. Vi har i år vært gjennom en spesiell studiestart. Oppi alle annerledesheter er det desto viktigere å besvare undersøkelsen om studiestart, slik at vi har data som svarer på hva som har fungert og ikke, understreker hun.

Invitasjon til Studiestartundersøkelsen 2020 blir sendt på epost ut til alle nye studenter ved UiB. Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av et sentrumsgavekort til en verdi av 1000 kroner. Fem vinnere vil bli trukket ut.

- Undersøkelsen er også viktig for å kartlegge hva som motiverer og engasjerer for å fullføre studiene, fortsetter Krumsvik og avslutter med klar oppfordring til sine medstudenter. 

- Jeg har svart på undersøkelsen, og håper alle medstudenter gjør det samme! 

Vil du vite mer?

Les mer om Studiestartundersøkelsen 2020 her