Hjem
Studieavdelingen
Kompetanseutvikling for studiekonsulenter

KUSK: Seminar om saksbehandling

Som del av KUSK, Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter, inviterer vi studiekonsulenter ved UiB til heldagsseminar om saksbehandling 22. april.

Hest og kjerre i fart
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

KUSK, Kompetansetuviklingsprogram for studiekonsulenter, er et opplæringsprogram særlig rettet mot nyansatte studiekonsulenter med studentkontakt. På saksbehandlingsseminaret 22. april skal deltakerne få kunnskap om forvaltningspraksis, lover og regler som skal bidra at de blir trygge og kompetente saksbehandlere.

Seminaret våren 2021 gjennomføres digitalt. Bruk lenken til høyre for å registrere din deltakelse og motta detaljert program og lenke til seminaret.

 

Tentativt program

Hvordan forstå og bruke lovverk og forskrifter

Rolleforståelse

Myndighetsutøvelse

Veiledningsplikt

Taushetsplikt

Enkeltvedtak

Klagerett og klagebehandling

Studentombudet

 

Om KUSK modul 4: Saksbehandling

Gjennom denne modulen har vi som målsetting å gi nye studiekonsulenterde verktøyene og den kunnskapen de trenger for å bli kompetente saksbehandlers og offentlige forvaltere. Når deltakerne har fullført denne modulen skal de

  • ha grunnleggende kunnskap om jus og forvaltningsrett.
  • være en kompetent saksbehandler og ha forståelse for rollen som offentlig forvalter.
  • ha kunnskap om behandling av klager og fusk.
  • kjenne til og kunne bruke UH-loven, UiBs studieforskrift og fakultetets utfyllende reglement.
  • kjenne til problemstillinger knyttet til GDPR.