Hjem
Studieavdelingen
Bestilling av lesesalspasser

Justerer systemet for bestilling av lesesalsplasser

Systemet for bestilling av lesesalsplasser ble tatt i bruk i mai og har ført til en del kritikk fra studentene ved UiB. Nå skal ordningen justeres på bakgrunn av kritikken.

Studenter leser til eksamen. Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Her finner du informasjon om hvor du må reservere plass på forhånd og hvordan du gjør det.

- Vi ønsker oss et system som er brukervennlig og tilpasset studentenes behov, derfor gjør vi nå endringer basert på innspill og kritikk fra studentene selv, forteller viserektor Oddrun Samdal

Bedre oversikt over lesesaler og mulighet for forhåndsbooking har lenge vært etterspurt av studentene, og det har kommet mange tilbakemeldinger etter at systemet ble tatt i bruk.

Flertallet av tilbakemeldingene har vært kritiske til rammene for bestillinger, særlig gjelder dette begrensningene for hvor lenge man kan ha en plass, samt hvor mange timer man kan bestille pr. uke.

Justerer rammene for bestilling

Tilbakemeldingene fra studenter og fakultet viser at det er svært forskjellige behov på de ulike fakultetene. Bookingsystemet har en del begrensninger, men det jobbes nå med å endre rammene for bestillinger slik at de i større grad svarer på studentenes behov.

Noen av endringene som vurderes, er endringer i tidsintervallene for hvor lenge man kan ha en plass, samt hvor mange timer man kan bestille pr. uke. I tillegg jobbes det med å frikoble bestilling fra inn- og utsjekk, slik at man kan registrere at man bruker en lesesalsplass uten å bestille på forhånd. Dette vil gjøre systemet mer fleksibelt og sikre at studenter kan benytte ledige plasser der de finner det.

Åpner for større valgfrihet for fakultetene

Det åpnes også for at fakultetene får større frihet til å velge hvilke lokaler og plasser de vil bruke systemet på. Denne endringen kommer blant annet på bakgrunn av kritikken fra studentene ved Det psykologiske fakultet.

– Det er tydelig på tilbakemeldingene at det er svært ulike behov på de ulike fakultetene, derfor åpner vi nå for at fakultetene i større grad kan regulere hvor og når de vil bruke systemet, sier Samdal.

Ønsker en bedre brukeropplevelse

Det jobbes også med å gjøre systemet mer brukervennlig både for små og store skjermer i tillegg til bedre visuell fremstilling av for eksempel ledige lesesalsplasser. Systemet er nasjonalt, og endringene må utvikles på nasjonalt nivå. UiB har meldt inn endringsønsker basert på studentenes tilbakemeldinger.

Videre utvikling og bruk

– Vi håper at disse justeringene vil føre til at systemet i større grad dekker studentene sine behov og vil fortsette å utvikle og justere systemet til høsten, forteller Samdal

I løpet av høsten skal systemet evalueres fortløpende, blant annet ved å hente inn brukererfaringer fra studentorganisasjonene. Dette vil danne grunnlaget for videre utvikling og justering av systemet.  

– Basert på evalueringen og hvordan systemet blir brukt i høst, vil vi ta en avgjørelse på videre bruk av systemet, avslutter Samdal.