Hjem
Studieavdelingen
Kompetanseutvikling for studiekonsulenter

KUSK: Seminar om saksbehandling høsten 2021

Som del av KUSK, Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter, inviterer vi studiekonsulenter ved UiB til heldagsseminar om saksbehandling 19. november.

Hest og kjerre i fart
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kompetansetuviklingsprogram for studiekonsulenter, er et opplæringsprogram studiekonsulenter ved UiB. KUSK modul 1-4 er særlig rettet mot nyansatte studiekonsulenter med studentkontakt.

Seminaret om saksbehandling er en del av KUSK-modul 4: Saksbehandling. På seminaret 19. november skal deltakerne få kunnskap om forvaltningspraksis, lover og regler som skal bidra at de blir trygge og kompetente saksbehandlere. Før du deltar på seminaret ber vi om at du gjennomfører nettkurset i juss for saksbehandlere som er tilgjengelig i modul 4 i KUSK i Mitt UiB.

Bruk lenken til høyre for å melde deg på seminaret. Du vil motta detaljert program og lenke til seminaret når påmeldingsfristen har gått ut. 

Tentativt program

Hvordan forstå og bruke lovverk og forskrifter

Rolleforståelse

Myndighetsutøvelse

Veiledningsplikt

Taushetsplikt og behandling av personinformasjon

Enkeltvedtak

Klagerett og klagebehandling

Studentombudet

Om KUSK modul 4: Saksbehandling

Gjennom denne modulen har vi som målsetting å gi nye studiekonsulenterde verktøyene og den kunnskapen de trenger for å bli kompetente saksbehandlers og offentlige forvaltere. Når deltakerne har fullført denne modulen skal de

  • ha grunnleggende kunnskap om jus og forvaltningsrett.
  • være en kompetent saksbehandler og ha forståelse for rollen som offentlig forvalter.
  • ha kunnskap om behandling av klager og fusk.
  • kjenne til og kunne bruke UH-loven, UiBs studieforskrift og fakultetets utfyllende reglement.
  • kjenne til problemstillinger knyttet til GDPR.

Seminaret om saksbehandling tilbys både i høst- og vårsemesteret.