Hjem
Studieavdelingen
KUSK Videre - Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter

KUSK - Modul 5 Kvalitet i utdanning våren 2022

Er du en erfaren studiekonsulent som er involvert i kvalitetsarbeid? KUSK modul 5: Kvalitet i utdanning er et nyutviklet kurs for erfarne studiekonsulenter. Du lærer å jobbe med utgangspunkt i aktuelle perspektiver og kriterier, og å bidra i utvikling, sikring og dokumentasjon av kvalitet i utdanningene ved UiB.

Illustrasjon av buss i fart med glade passasjerer
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er KUSK Videre?

KUSK Videre er kompetanseuvikling for erfarne studiekonsulenter. Modulene i KUSK Videre bygger på KUSK-modulene 1-4 for nye studiekonsulenter og på praktisk erfaring fra arbeid som studiekonsulent. KUSK Videre er under utvikling og det er foreløpig utviklet én modul, Modul 5 Kvalitet i utdanning.

Modul 5 Kvalitet i utdanning

Modul 5 Kvalitet i utdanning (lenke til Mitt UiB) tilbys i høstsemesteret og har som målsetting å gi deg solid kompetanse på hvordan du kan bidra i arbeidet med å utvikle og sikre kvalitet i utdanningene. Kurset består av en heldagssamling og tre halvdagssamlinger, samt forarbeid og etterarbeid. Du finner en oversikt over tidspunktene for samlingene i neste kurs i kolonnen til høyre. I tillegg vil relevant informasjon, lenker og faglig innhold være tilgjengelig for kursdeltakerne i Mitt UiB.

Del 1 Introduksjon til aktuelle perspektiver og kriterier

I del 1 Introduksjon til aktuelle perspektiver og kriterier vil vi jobbe sammen med å besvare tradisjonelle kvalitetsspørsmål, som "hva er det vi ønsker å få til?", "hvorfor gjør vi det?", "hvordan vet vi at det virker?".  I denne delen av kurset ser vi nærmere på ulike kvalitetsforståelser og hvordan de kan komme til nytte i lokalt utvilkingsarbeid som er forankret i fagspesifikke ambisjoner.  

Når du har fullført den første delen av kurset skal du kunne:

 • vise til kjente prinsipper for beregning av arbeidsomfang for studenter

 • forklare og bruke gjeldende kvalitetskriterier

 • identifisere utviklingsbehov i studieprogram og fagmiljø

 • presentere hovedprinsipper for læringsdesign

 • sammenligne sentrale perspektiv som kan ligge til grunn for systematisk kvalitetsarbeid

Del 2 Utvikling, sikring og dokumentasjon av kvalitet

Del 2 Utvikling, sikring og dokumentasjon vil gi deg innsikt i krav til læringsutbyttebeskrivelser, evalueringsmetode- og verktøy, forskriftskrav til studietilbud, og rammeverket for kvalitetsarbeid ved UiB. Kurset skal også gi forståelse for hvordan de ulike prosessene henger sammen.  

Når du har fullført denne modulen skal du kunne:

 • bistå i arbeidet med årlige egenvurderinger på emne- og programnivå
 • bistå i arbeidet med studiekvalitetsmeldingen, og forberede drøfting av meldingen i aktuelle råd og utvalg
 • bistå i arbeidet med sykliske evalueringer på emne- og programnivå, og kjenne til arbeidet i fakultetets studiekvalitetskomité
 • delta i utvikling av nye studieprogram og emner
 • kjenne til arbeidet i fakultets læringsdesigngruppe
 • bidra ved eksternt tilsyn med UiBs systematiske kvalitetsarbeid

Målgruppe

Dette kurset er for deg som arbeider med og som ønsker å lære mer om kvalitetsarbeid i emner og studieprogram. Du arbeider kanskje med å utforme og følge opp studentevalueringer, samle inn og følge opp evalueringer fra emneansvarlige eller programråd, utforming av studiekvalitetsmeldinger eller du bidrar i arbeid med revisjon av emner og studieprogram. Du bør har mer enn ett års erfaring i jobben som studiekonsulent før du tar denne modulen.

Hvordan melder jeg meg på?

Frist for påmelding til Modul 5 Kvalitet i utdanning og datoer for samlingene vil bli annonsert senest i juni/desember hvert år. Du melder deg på i eget skjema innen oppgitt frist (se lenke og informasjon til høyre på siden).

Det er plass til maksimalt 30 deltakere på modulen. Det vil bli gjort et utvalg av påmeldte i samråd med studiesjefene ved fakultetene dersom det blir nødvendig å begrense antallet deltakere.