Hjem
Studieavdelingen
Seminar

Studiekvalitetsseminaret 2022

Hvorfor meritterer vi fremragende undervisere? Hvordan står det til med studentenes digitale grunnkompetanse? Hvem søker om status som Senter for fremragende utdanning i 2022? Svar og diskusjon får du på UiBs studiekvalitetsseminar 26. januar.

fra bioCEED, Christian Jørgensen og studenter
Fra bioCEED, UiBs første Senter for fremragende utdanning
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen/Forskerforum

Hovedinnhold

Merittering er bra for karrieren og mindre viktig for utdanningskvaliteteten, skrev Khrono sommeren 2021 da evalueringen av av meritteringsordningen ved Universitetet i Tromsø (UiT) var klar. Fra UiT stiller førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll for å dele sentale konklusjoner og anbefalinger, etterfulgt av innledere fra UiB og paneldebatt.   

I seminarets andre del belyser vi UiBs nye satsing på digital grunnkompetanse for studenter, som blant annet omfatter utvikling av nye emner med oppstart i høstsemesteret 2022. Prorektor Pinar Heggernes innleder, sammen med Magnus Svendsen Nerheim og Marianne Johansen Huse fra UiB læringslab, og vi får selvsagt høre fra fagmiljøene som lager nye emner. 

Ambisiøse utdanningsmiljøer ved UiB er i gang med søknadene sine om status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Fristen er 20. april, og listen ligger høyt. Fra Lunds universitet deltar universitetslektor Torgny Roxå med råd til utdanningsmiljøer som vil opp og fram. Han var med i den sakkyndige komitéen som vurderte søknader i forrige søknadsrunde, i 2019. Fra søkermiljøene selv får vi løypemeldinger fra  skrive- og tenkearbeidet.  

Målgrupper for studiekvalitetsseminaret 2022 er utdanningsledere på alle nivå, fremragende undervisere, de universitetspedagogiske fagmiljøene, Studentparlamentets arbeidsutvalg, SFUene bioCEED og iEarth, SFU-søkere, studiesjefer, fakultetenes læringsdesigngrupper, og medarbeidere som er involvert i kvalitetsarbeid ved institutter og fakulteter. 

Oppdatering: Hybrid arrangement
Årets studiekvalitetsseminar blir hybrid, med deltakere i Universitetsaulaen og strømming av programmet. Påmeldingsfristen er derfor utvidet, og fra hjemmekontor kan du følge strømmingen her: https://youtu.be/AZZOWwLe0p0

Slik er kjøreplanen:

10:00 – 10:15

Åpning v/ prorektor Pinar Heggernes

10:15 ­­- 11.30

Merittering av fremragende undervisere
– bra for karrieren, mindre viktig for studiekvaliteten?  
Innledninger v/ førsteamanuensis Ragnhild Sandvold, UiT, stipendiat Oddfrid Førland, bioCEED, førsteamanuensis Monika Kvernenes, leder for Enhet for læring ved Det medisinske fakultet 

 Paneldebatt ledet av professor Lise Rakner, merittert underviser og professor i statsvitenskap. Innledere i dialog med salen. 

11:30- 12.30Lunsj
12.30 - 13.30

Satsing på digital grunnkompetanse for UiB-studenter
Innledninger v/ Pinar Heggernes, Marianne Johansen Huse og Magnus Svendsen Nerheim fra UiB læringslab og førsteamanuensis Truls Pedersen, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Gruppediskusjon etterfulgt av deling og diskusjon i plenum

13.30 - 13.40

Pause
13.40 - 14.50

Sentre for fremragende utdanning – utlysing 2022
Innledning ved universitetslektor Torgny Roxå, Lunds universitet

Løypemeldinger fra fagmiljøene som er i gang med SFU-søknader.

14.50 - 15:00Avslutning v/ Pinar Heggernes