Hjem
Studieavdelingen
Reykjavik i oktober

Norsk stand på Arctic Circle

13-16. oktober 2022 finner arrangementet Arctic Circle sted i Reykjavik. Den norske ambassaden leier hvert år en stand i utstillingsområdet til arrangementet, og i den anledning er de i år på jakt etter studenter eller forskere som tenker å reise til Arctic Circle og som kunne være interessert i å fylle standen med innhold og problemstillinger som fokuserer på nordområdene.

Bildet viser bygningen i Reykjavik som huser Arctic Circle 2022.
Foto/ill.:
Arctic Circle

Hovedinnhold

Dette kan være masteroppgaver eller forskningsprosjekter, og ideen er at hvert prosjekt vil få tildelt 2 timer hver til å informere om sitt prosjekt. Endelig oppsett og tid som kan brukes til disposisjon avhenger av hvor mange som er interessert. På standen vil det være skjerm, bord og et par stoler, slik at man også kan vise videomateriale dersom ønskelig.

Dersom det skulle være interesse for å benytte standen til å skape blest om sin oppgave eller masterprosjekt, kan man kontakte Sveinung Brandsøy på sveinung.brandsoy@mfa.no, med Silje Beite Løken i kopi på silje.beite.loken@mfa.no