Hjem
Studieavdelingen
Kompetanseutvikling for studiekonsulenter

KUSK: Seminar om veiledning høsten 2022

Som del av KUSK, Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter, inviterer vi studiekonsulenter ved UiB til seminar om veiledning 20.-21. oktober 2022.

Illustrasjon KUSK modul 2
Velkommen til KUSK-seminar om veiledning 20.-21. oktober!
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kompetansetuviklingsprogram for studiekonsulenter, er et opplæringsprogram studiekonsulenter ved UiB. KUSK modul 1-4 er særlig rettet mot nyansatte studiekonsulenter med studentkontakt.

  Seminaret om veiledning er en del av KUSK-modul 2: Veiledning. På seminaret skal deltakerne få redskaper for å bli trygge og kompetente studieveiledere. Der vil de både få lære om veiledning og ulike deler av veilederrollen, og det vil bli mulighet til å øve på å bruke denne kunnskapen i praksis. Seminaret tilbys både i høst- og vårsemesteret.

  Tentativt program

  Torsdag 20. oktober

  Veilederrollen

  Kommunikasjon i veiledningen

  Tilrettelegging av studier

  Presentasjonsteknikk og kommunikasjon

  Fredag 21. oktober

  Grunnleggende veiledningsteknikk

  Karriereveiledning

  Deltakerne kan velge om de vil delta på én eller begge dager av seminaret.

  Om KUSK modul 2 Veiledning

  Modul 2 Veiledning i KUSK har som mål  å gjøre nye studiekonsulenter litt tryggere når de skal veilede studenter. Når studiekonsulenten har fullført denne modulen skal hen

  • ha tilegnet seg gode verktøy og strategier for å veilede studenter muntlig og skriftlig.
  • kunne reflektere rundt studieveileders rolle og funksjon.
  • ha kunnskap om tilrettelegging av studier og oppfølging av studenter med særlige utfordringer.
  • kunne kommunisere godt og tydelig skriftlig og muntlig i veiledningssituasjoner.