Hjem
Studieavdelingen
Seminar

Velkommen til studiekvalitetsseminar

Utdanningsutvalgets årlige studiekvalitetsseminar finner sted fredag 9. desember kl. 8.30 – 12.30 i Universitetsaulaen.

Hovedinnhold

To aktuelle tema står på agendaen:

  • Samspill mellom fysisk og digitalt læringsmiljø for å fremme studentaktiv læring Hvordan kan digitale flater støtte studentens læring? Hva skal vi bruke undervisningstid i grupper og auditorium til? Hva manglet i studentens læringsmiljø når en kun møttes på skjerm? På seminaret stiller studentene for å fremme sitt syn, flere fagmiljøer deler erfaringer og en intern arbeidsgruppe presenterer sine anbefalinger.
     
  • Kvalitetsarbeid i utdanningene – hva har vi lært så langt i det pågående NOKUT-tilsynet? NOKUT gjennomfører for tiden tilsyn med kvalitetsarbeidet i utvalgte utdanninger ved UiB. Samtlige fakulteter er involvert, i tillegg til at de sakkyndige også vurderer hvordan UiB ivaretar sitt institusjonelle ansvar. Først til våren får vi vite om NOKUT setter sitt godkjentstempel på det hele. Hva har vi lært i denne prosessen som vi kan ta med oss videre? Hva er vi gode på? Hvor er det muligheter for forbedring? Vi spør de som har vært med i dette arbeidet om erfaringer og synspunkt.

Meld deg på her innen 28. november: Studiekvalitetsseminar fredag 9. desember 2022

Program:

08:30 – 08:45: Velkommen v/ prorektor Pinar Heggernes

Konferansier: Christen Soleim, avdelingsdirektør Studieavdelingen

08:45 – 10:10: Tema l: Samspill mellom fysisk og digitalt læringsmiljø for å fremme studenters læring

08:45 – 09:00: Sigrunn Eliassen for arbeidsgruppen Digital undervisningsutøvelse

09:00 – 09:10: Studentene v/ Elida Slettum

09:10 – 09:40: To fagmiljø: iEarth v/Bjarte Hannisdal og Institutt for klinisk psykologi v/Signe H. Stige og Elisabeth Schanche

09:40 - 10:10: Paneldiskusjon med bidragsyterne og spørsmål og kommentarer fra salen. Moderator Kristine Jørgensen

10:10 – 10:25: Pause

10:25 – 11:20: Tema ll: Kvalitetsarbeid i utdanningene – hva har vi lært så langt i det pågående NOKUT-tilsynet?

10:25 – 10:35: Introduksjon v/Tove Steinsland og Peter Woldseth

10:35 – 10:55: To studieprogram: Ph.d. i Kunstnerisk Utviklingsarbeid, KMD v/Åsil Bøthun og BA Samfunnsøkonomi, SV v/Espen Bratberg

10:55 – 11:00: Studentenes rolle i NOKUT-tilsynet v/Oscar dos Santos Kvalsvik

11:00 – 11:20: Diskusjon og spørsmål fra salen

11:20 – 11:30: Oppsummering og avslutning v/ prorektor Pinar Heggernes

11:30 – 12:30: Lunsj i Forhandlingsrommet, Universitetsmuseet

Frist for levering av presentasjoner 1. desember jfr. Universitetsaulaen