Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Informasjon og rekruttering

Studieadministrativ avdeling, seksjon for digitale tjenester har i samarbeid med fakultetene ansvar for rekruttering, mottak og informasjon.

Funksjonsområdet Informasjon og rekruttering jobber med studentinformasjon, studentrekruttering og studentmottak. Gruppen samarbeider med fakultetene gjennom Nettverk for studentinformasjon og Redaksjonsrådet for studieinformasjon.