Hjem
Studieavdelingen

Digitale tjenester

Seksjonen har et overordnet ansvar for informasjon og rekruttering, timeplanlegging og rombooking, vurdering og eksamen, alle på digitale plattformer.

Organisasjonskart av studiadministrativ avdeling