Hjem
Studieavdelingen

UiBs Dannelsesutvalg 2011-2013

Hovedinnhold

 

Enkeltinstitusjoner i universitets- og høgskolesektoren nedsatte i mai 2007 et frittstående utvalg - Dannelsesutvalget - om dannelsesperspektiver i høyere utdanning - som så nærmere på hvordan den akademiske dannelsen blir ivaretatt i høyere studier. Hensikten var å bruke den klassiske dannelsestankegangen til å sette i gang en mer dyptgripende debatt om innholdet i våre universitets- og høgskoleutdanninger.

Dannelsesutvalget presenterte sin innstilling mandag 10. august 2009. Les dokumentet her

Universitets- og høgskolerådet nedsatte også en arbeidsgruppe som skulle få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Denne gruppen leverte sin rapport i september 2011.

Arbeid med å sette dannelsesperspektiver i høyere utdanning på dagsorden ble videreført nasjonalt gjennom Dannelsesutvalget II, ledet av tidligere stortingsrepresentant Odd Einar Dørum.

Arbeidet er blitt videreført gjennom et eget Dannelsesutvalg ved UiB, samt oppretting av Dannelsesemnene ( VIT210-213).

Mer om dannelsesemnene