Hjem
Studieavdelingen

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet

"Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2019-2022" ble vedtatt av Universitetsstyret 29.08.2019. Dette er den fjerde i sitt slag som er vedtatt ved UiB.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen ønsker med denne handlingsplanen å videreføre og styrke de mange initiativene knyttet til utviklingen av institusjonens læringsmiljø. Handlingsplanen er med på å understreke viktigheten av at studentene har et godt læringsmiljø som fremmer trivsel, god arbeidsinnsats, gode prestasjoner og god gjennomstrømming i studieprogrammene.

Handlingsplanen søker å formulere overordnede ambisjoner og mål i læringsmiljøarbeidet. Samtidig påpekes konkrete utbedringer som bør søkes gjennomført i løpet av kortere og lengre tidshorisonter.