Hjem
Studieavdelingen
Studiekvalitet

Nasjonal studiekvalitetskonferanse: Fremmer kvalitetssikringssystemet utdanningskvalitet?

Universitetet i Bergen arrangerer nasjonal studiekvalitetskonferanse 20.mai i Bergen.

Sentrale spørsmål for konferansen er:

  • Fremmer kvalitetssikringssystemet utdanningskvalitet?
  • Hvordan få til et helhetlig kvalitetssikringssystem fra bachelor til ph.d.?

Konferansen ble streamet. Opptak fra konferansen finner du her.