Hjem
Studieavdelingen

UiB Videre

UiB Videre har ansvar for markedsføring og opptak til etter- og videreutdanningstilbud ved UiB og bidrar med rådgivning overfor fagmiljøer ved fakultetene samt eksterne samarbeidspartnere.

UiB Videre ved UiB har følgende oppgaver:

  • Koordinering og rådgivning overfor fagmiljøer og øvrige enheter internt ved UiB
  • Kontaktpunkt for eksterne samarbeidsparter og oppdragsgivere
  • Markedsføring og profilering av UiBs samlede etter- og videreutdanningstilbud
  • Opptak og registrering av studenter til etter- og videreutdanningskurs
  • Koordinering av Faglig-pedagogisk dag for lærere og andre arrangementer
  • Koordinering av nasjonale EVU-satsinger ved UiB