Hjem
Studieavdelingen

Redaksjonsrådet for studieinformasjon

Redaksjonsrådet møtes jevnlig for å diskutere studieinformasjon og studentrekruttering.

Utvikling av rekrutteringstiltak, studieprogramtekster og informasjon til søkere gjøres i samarbeid med redaksjonsrådet.

Rådet ledes av Studieadminstrativ avdeling og består dessuten av representanter fra alle fakultetene, Universitetsbiblioteket, studenter fra Studentparlamentet.