Hjem
Studer samfunnsfag
Master i et samfunnsfag

Ta en master i et samfunnsfag i Bergen

Samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen har en rekke masterutdanninger som både er spennende og nyttige. De ulike samfunnsfagene slekter på hverandre, og alle gjør deg godt rustet til å være med å løse de store samfunnsproblemene.

Studer samfunnsfag
Å studere samfunnsfag gir en fleksibel og ettertraktet utdanning. Du kan bygge på bachelorgraden din ved å ta master, eller du kan begynne på et fem- årig løp som ender opp i en mastergrad.
Foto/ill.:
Janne Lønne, UiB

Hovedinnhold

Vi har to ulike typer mastergrader:

Toårige masterprogram er for deg som er ferdig med bachelorgraden. 

Femårige masterprogram er for deg som ønsker å ta bachelorgrad og mastergrad i ett. 

Toårige masterprogam (pr 2022)

 • Administrasjon og organisasjonsvitskap, master, 2 år 
  Studiet av politikk og demokrati, staten og forvaltningens roller, og studiet av det organiserte samfunnslivet generelt.
 • Geografi, master, 2 år
  Hvordan takle de store utfordringene i vår tid, slik som klimaendringer, migrasjon, urbanisering og matproduksjon, på lokalt plan?
 • Informasjonsvitskap, master, 2 år
  Datateknologi og digitalisering blir stadig viktigere i offentlige og private virksomheter, og ligger ofte til grunn for innovasjon, konkurranseevne og bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Manusutvikling for seriar, master, 2 år
  Den internasjonale oppblomstringen av kritikerroste og populære TV-serier siden tusenårsskiftet er blandt de viktigste utviklingstrekkene på kulturfeltet de siste tiårene. Nordisk-produserte tv-serier er i vinden, og det er ventet at det blir høy aktivitet de kommende årene.
 • Medie- og interaksjonsdesign, master, 2 år
  Medie- og interaksjonsdesign handler om å designe og utvikle engasjerende løsninger for nye media.
 • Medier og kommunikasjon, master, 2 år
  Å forstå medier og kommunikasjon er avgjørende for å forstå det moderne samfunnet.
 • Samanliknande politikk, master, 2 år
  Sammenliknende politikk er det systematiske studiet av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan
 • Samfunnsøkonomi, master, 2 år
  Gir en solid faglig fordyping, inngående kunnskap om empiriske metoder og analyse, og evne til å gjøre selvstendige samfunnsøkonomiske analyser.
 • Sosialantropologi, master, 2 år
  Sosialantropologi handler om det kulturelle mangfoldet i verden. Du lærer å se tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i en større sosial sammenheng.
 • Sosiologi, master, 2 år
  Hva er bakgrunnen for og konsekvensene av økende sosiale forskjeller, internasjonal migrasjon, globalisering, klimakrise og digitalisering av arbeids- og hverdagsliv?
 • Undersøkande journalistikk, master, 2 år
  Du får jobbe med å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet gjennom et undersøkende, langsiktig journalistisk prosjekt.

Master programs taught in English:

5 årige masterprogram/ Profesjonsstudier

Se hvordan studentlivet på samfunnsfag på Instagram. Du finner oss på @UiBsamfunnsfag

 

Mer om å studere samfunnsfag på UiB