Hjem
Studer samfunnsfag
Studer samfunnsfag

Hvorfor er samfunnsfag viktig?

Behovet for å forstå og gjøre en forskjell i verden er stort. Ved å studere et samfunnsvitenskaplig fag (samfunnsfag) bygger du kompetansen du trenger for å påvirke samfunnet og fremtiden.

studere samfunnsfag ved UiB
Vi vet ikke hvordan fremtiden blir, men vi vet at verden vil forandre seg og at vi trenger fleksibilitet, klar tanke og kloke hoder. Ved å studere et av våre mange samfunnsfag ved UiB får du en fleksibel og anvendelig utdannelse.
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

Vi vet ikke hvordan fremtiden blir, men vi vet at verden vil forandre seg og at vi trenger fleksibilitet, klar tanke og kloke hoder.

I tider med falske nyheter, nett-troll og ekstreme holdninger er det viktigere enn noen gang å ha kunnskap og se sammenhengene i samfunnet.

  • Når det brenner i Australia og i Amazonas er det viktig å forstå hva som får folk til å tenne på skogen, og hvorfor det brenner så lett.
  • Når det norske barnevernet blir kritisert fra styresmaktene i Polen og Ukraina er det viktig å forstå hvordan man har ulike holdninger til statlig inngrep i familier i ulike land.
  • Når vi ser masseskytinger på skoler i USA må vi skjønne hvordan unge menn faller utenfor og blir radikaliserte i samfunnet, og hvordan vi kan hindre dette her hjemme.
  • Når unge opplever kroppspress i sosiale media må vi kjenne det totale bildet.
  • Når vi ser på terroren som rammet i Oslo må vi skjønne hvordan organiseringen av nødetatene gjorde at terroristen ikke ble stoppet i tide, og slik være med på å forhindre at det skjer igjen.
  • Når kommunene skal planlegge kollektivnettet og bompengeringene og hvor tett folk skal bo må man kunne noe om hva som påvirker folks valg, og hva som får folk til å forandre sine vaner. 
  • Når kvinner ikke når opp i næringslivet er det viktig å skjønne hvilke mekanismer som holder dem tilbake.
  • Når robotene tar over må man kunne ta vare på etikken. Hvem har skylden når den førerløse bussen kjører ned en fotgjenger?
  • Når flyktningene strømmer inn over Europa må vi kunne noe om rettferdig flyktningpolitikk, og hva som gir grunn til beskyttelse.

Samfunnsfagene tar for seg slike viktige problemstillinger, og de søker å finne løsninger. Når du studerer et samfunnsfag, får du nettopp denne ettertraktede kompetansen.

Vi trenger alle de som kan møte usaklighet med saklighet og kunnskapsløshet med innsikt.  De som har studert sammenhengene i samfunnet kjenner ikke bare til ting som har skjedd før, men de har kompetansen vi trenger til å sette seg inn i og løse utfordringene som ligger foran oss.

På Universitetet i Bergen har vi mange forskere som forsker på tema som virkelig betyr noe. Det forskerne finner ut ligger i bunn for undervisningen, og når du studerer her kan du møte troll med fakta og innsikt.

Studentene våre dykker for eksempel ned i hvem som har politisk makt i Norge og i andre land. De studerer videoproduksjon og journalistikk, hva som skaper fattigdom, hvordan organisere byene våre for å dempe klimautslippene, og hva som påvirker folks holdninger, for å nevne noe.

.