Hjem
Studer samfunnsfag
Ta et samfunnsfag ved UiB

40 muligheter til å studere samfunnsfag i Bergen

Liker du samfunnsfag og vil påvirke hvordan samfunnet fungerer? Ved Universitetet i Bergen har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsfag.

Studer samfunnsfag
Samfunnsfagene omfatter mange ulike fag slik som sosiologi, sosialantropologi, geografi, sammenliknende politikk, informasjon og media, samfunnsøkonomi samt politikk og forvaltning. Ved Universitetet i Bergen (UiB) har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsfag.
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

Når du studerer et samfunnsfag (samfunnsvitenskapelig fag) lærer du om hvordan samfunnet fungerer og hva som fører til forandring. Gjennom fagområder som geografi, samfunnsøkonomi, sosiologi, informasjon,  media, statsvitenskap eller sosialantropologi, lærer du ulike måter å forstå og påvirke verden på.

Vi vet ikke hvordan fremtiden blir, men vi vet at verden vil forandre seg og at vi trenger fleksibilitet, klar tanke og kloke hoder.

Vi har 40 ulike studier innen samfunnsfagene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Du kan velge å ta et årsstudium, en bachelorgrad eller en mastergrad, og du vil bli del av et levende studentmiljø midt Bergen by.

Samfunnsfagene ved våre syv institutt 

  • Geografi: Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurser.
  • Sammenliknende politikk: Sammenliknende politikk er en gren innenfor statsvitenskapen. Her studerer vi politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, samfunnsdeltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Informasjons og medievitenskap: Her kan du studere journalistikk, tv- og videoproduksjon, informasjonsvitenskap, medier og kommunikasjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens.
  • Samfunnsøkonomi: Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.
  • Politikk og forvaltning (tidligere Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap): Politikk og forvaltning har en statsvitenskapelig forankring. Studiene våre passer for deg som er interessert i politikk, organisasjoner og nyheter, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk og store reformer som politireformen og kommunereformen. Du lærer å forstå demokrati og samfunnsstyring, organisasjoner, offentlig forvalting og politikk på et høyt nivå. 
  • Sosialantropologi: Hva gjør oss mennesker like på tvers av sosiale og kulturelle bakgrunner – og hva gjør oss forskjellige? Sosialantropologi handler om sosiale endringer, maktrelasjoner, globale utfordringer og kulturelt mangfold. Du lærer om alt fra overgangsritual i India til migrasjonsprosesser i Europa og konsekvenser av klimaendringene. Forskningsmetoden er det langvarige feltarbeidet, og du vil få nye perspektiver på tema som ekstremisme, forbruk, kjønn, rasisme og klima.
  • Sosiologi: I sosiologien arbeider vi med å forklare og fortolke hvordan menneskene blir formet av samfunnsforholdene, samtidig som de selv kan forandre disse gjennom sine egne handlinger og reaksjoner. Sosiologer studerer relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjoner både på det lokale, nasjonale og globale plan.
     
Mer om å studere samfunnsfag