Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Utdanning

Globale samfunnsutfordringer

Universitetets strategiske satsing på Globale samfunnsutfordringer innebærer aktive tiltak for å fremme tverrfaglig undervisning innen temaene Migrasjon, Helse og Ulikhet.

Utdanning

Undervisning i tema som angår globale utfordringer har stor betydning for utvikling og forbedring av levekår for svært mange mennesker verden over. Dagens globale samfunnsutfordringer er komplekse, og vil kreve en annen type utdanning enn den vi tradisjonelt har vært vant til.

Ledende universiteter og utdanningsinstitusjoner internasjonalt har innsett at det er behov for fleksible, skreddersydde, tverrfaglige utdanningsprogrammer.

Det vil fortsatt være etterspørsel etter spesialister, men også for personer med bredere oversikt og ekte interesser for tverrfaglig samarbeid.

Mer informasjon utdanning ved UiB

Masterprogram
UiB tilbyr en rekke masterprogram med fokus på globale samfunnsutfordringer - flere av dem undervises på engelsk.