Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Globale samfunnsutfordringer

Helse

Helse
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen ønsker å fokusere på problemstillinger som har særlig betydning for verdens fattige. Viktige tema er for eksempel barne- og mødrehelse, infeksjonssykdommer, ikke smittsomme sykdommer (astma, allergi, mental helse, kreft), vaksineutvikling, ernæring, tannhelse, forebyggende helsearbeid, helsefremmende arbeid, helseøkonomi og studier av helsesystemer.