Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Ulikhet

Ulikhet 2

Forskning på ulikhet handler ikke bare om fattigdom og ressursfordeling, men også om forskjellighet. Dette området omfatter derfor fattigdomsforskning, ressursfordeling, sosiale bevegelser, etikk, kjønn, historie, religion så vel som etnisitet.

For å få til bærekraftig utvikling og en demokratisk verden, så må fattigdom og sosial ulikhet reduseres. Forskning ved UiB støtter FNs bærekraftmål og arbeider med tema som bidrar til å bekjempe fattigdom og sosial urettferdighet.