Hjem
Globale samfunnsutfordringer
#SDGBergen

Vil ha bærekraftsmålene inn i pensum

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen samler studentpolitikere og organisasjoner fra hele landet til den nasjonale Bærekraftskonferansen ved UiB 8. og 9. februar.

Studentparlamentet UiB
Stian Skarheim Magelssen, Anja Myrtveit og leder for Studentparlamentet ved UiB, Håkon Randgaard Mikalsen.
Foto/ill.:
Tord K. Rø

Hovedinnhold

Allerede 7. februar samles det mellom 40-50 studenter til et formøte til Bærekraftkonferansen for å diskutere universitetenes rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål. Hensikten er å legge planer for hvordan studentene best kan påvirke organiseringen av høyere utdanning for å takle fremtidens utfordringer.

– Universitetets håndtering av de globale utfordringene krever et nytt tankesett og en bevissthet som integrerer bærekraftsmålene i hele institusjonens samfunnsoppdrag, fra forskning og utdanning til formidling og innovasjon, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Studentparlamentet ved UiB.

Inn i pensum
– Bærekraftsmålene må inn i pensumlistene og vi må samarbeide med næringslivet for å tilpasse oss utfordringene, gjerne gjennom praksisplasser. Tverrfaglig tilnærming til utfordringene er nødvendig. Vi kommer ikke langt ved å sitte i disiplinære siloer, mener Stian Skarheim Magelssen, internasjonalt ansvarlig for Studentparlamentet ved UiB.

De mener begge at universitetene må på banen på flere nivåer, ikke bare fordi de skal levere på sine samfunnsoppdrag, men også fordi de som store organisasjoner forvalter enorme bygningsmasser, mange ansatte og bestemmer investeringen av forskingsfond.

– Det er positivt at dette er forankret på øverste nivå og at både statsministeren, kunnskapsministeren og FN-topper kommer til konferansen. Det sier mye om hvor viktig dette arbeidet er.

Mikalsen håper konferansen blir starten på et større engasjement både i universitetsledelsen og blant studentene. Han ønsker seg et nasjonalt samarbeid rundt bærekraftsmålene blant landets studentorganisasjoner.

– I denne konferansen kommer verdenssamfunnet så mye næremener og plutselig får vi som studenter en stor mulighet til å påvirke. Mikalsen håper UiB tar ansvar, er tydelig om hvordan bærekraftsmålene håndteres og er med på å bryte barrierer for hvordan sektoren tenker om bærekraft.

Påvirker lokalt
Gjennom sin representasjonsrett jobber Studentparlamentet med å påvirke Universitetet. Studentparlamentets arbeidsplan har vi blant annet som mål å integrere bærekraftsmålene i alle dokumenter som Universitetet utarbeider.

– Lokalt på UiB jobber vi for at studentene skal bli aktive pådrivere. Klima opptar mange studenter og er kanskje det som engasjerer flest. Nå har vi muligheten til å påvirke hvordan universitetssektoren skal jobbe med disse utfordringene, sier Magelssen.

Studentpolitikerne fra hele landet og representanter studentorganisasjoner som er opptatt av bærekraftsmålene er invitert til formøtet 7. februar. Det er et initiativ av Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet i Bergen. Norsk Studentorganisasjon (NSO), Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), og UiB Kollaboratoriet er blant deltakerne.