Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Nyheter

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2018.

Belo Horizonte is the sixth largest city in Brazil and capital of the South-eastern state of Minas Gerais, Brazil
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Formål for midlene:
Å stimulere til tverrfakultært forskningssamarbeid eller utdannings-samarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten som det bes om midler til må utføres i 2018.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som kan fremme tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikle nye søknader om forskningsprosjekter.
  • Det kan bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknader kan sendes til Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse, bente.moen@uib.no. Søknadene behandles fortløpende.

Kontaktpersoner: Marit Bakke, marit.bakke@uib.no; Tore Sætersdal. tore.satersdal@uib.no; Bente E. Moen, bente.moen@uib.no

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner, plan for aktiviteten og budsjett. Søknaden skal være på max. én side.