Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Foredrag

Hva er antisemittisme i dag?

Åpne uttrykk for antisemittiske ideer etter Holocaust har gradvis blitt fortrengt fra den offentlige sfæren i Vesten. Fenomenet ikke har forsvunnet, men er forskjøvet til mindre synlige områder og sammenhenger.

Forklart

Christhard Hoffmann, professor i historie (UiB) forklarer antisemittisme

HL-senterets nye befolkningsundersøkelse viser at andelen i befolkningen med utpregende fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1 til 8,3 prosent mellom 2011 og 2017. Samtidig ser jødene i Norge på dagens antisemittisme som et alvorlig og økende samfunnsproblem. To av tre jøder sier at de skjuler sin religionstilhørighet i offentligheten for å unngå negative reaksjoner. Hvordan kan denne diskrepansen (lav støtte til tradisjonell antisemittisme i befolkningen, men høy vurdering av antisemittisk trussel blant jødene) forklares? Har grensene for «hva som kan sies om jødene» endret seg de senere år?

Foredraget gjør rede for forskjellige definisjoner av antisemittisme i dag og analyserer hvordan begrepet har blitt gjenstand for forhandlinger i den offentlige debatten. I tillegg belyses antisemittismens nye uttrykksformer som ofte er knyttet til Holocaust, til Israel og Midtøsten-konflikten og til globalisering og migrasjon.    

Christhard Hoffmann er professor i moderne europeisk historie ved institutt for AHKR (UiB) og seniorforsker (i bistilling) ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo. Han har hatt ansvar ved Holocaustsenteret for en rekke prosjekter om antisemittisme i Norge. For tiden leder han det NFR-finansierte (SAMKUL) forskningsprosjektet Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av antisemittisme i samtidens Norge (SHIFTBOUND).

Forklart-serien
Komplekse tema og dagsaktuelle land forklart: hva er egentlig konflikten i Korea? Hva er en flyktning? Hva betyr antisemittisme? Og hva er det egentlig med Israel?

Dette er noen av mange spørsmål vi vil søke å forklare i den nye Forklart-serien ved Ressurssenteret ved CMI/UiB. Målet er å skape en serie med dagsaktuelle forelesninger som gir innsikt og overblikk, og som forbinder historie og nåtid. Vi vil rett og slett forklare kompliserte tema og land på en interessant og tilgjengelig måte.

Arrangementene er gratis og åpent for alle!

Se her: http://www.resourcecentre.no/about/forklart/