Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Samtale

Israel forklart

Israel. Historie, politikk og samfunn

Bokomslag

Marte Heian-Engdal

Israel. Historie, politikk og samfunn (Cappelen Damm 2018)

Fra bokens vaskeseddel 
"Israel er et normalt land, som ikke er normalt» hevdet den israelske høyesterettsdommeren Elyakim Rubinstein. Israel har vært i kontinuerlig konflikt i 70 år og innførte en nasjonal unntakstilstand - som fortsatt gjelder - da staten ble opprettet i 1948. Like fullt er konflikt bare én del av Israels historie. Hva vet vi egentlig om alt det som beveger seg under overflaten? Hva kjennetegner og preger de ulike delene av det israelske samfunnet? Er den israelske befolkningen så enhetlig og samstemt som nyhetsformidlingen kan gi inntrykk av? Hvordan preger landets turbulente historie politikken og samfunnsutviklingen i dag?

Israel – historie, politikk og samfunn gir en tankevekkende innføring i israelsk samfunnsliv og tar blant annet for seg Israels politiske og juridiske system, innvandringen, det etniske mangfoldet, religionens rolle, debatten om landets jødiske karakter, de omstridte bosettingene, krigene, økonomien, militærets rolle og forholdet til omverdenen."

Marte Heian-Engdal har doktorgrad i historie og jobber nå som seniorrådgiver ved NOREF, Norwegian Centre for Conflict Resolution. Hun har tidligere undervist i Midtøstens historie på Universitetet i Oslo og vært seniorforsker ved PRIO, Peace Research Institute Oslo.

Gratis og åpent for alle. 

Velkommen til et nytt Forklart-seminar!
Komplekse tema og dagsaktuelle land forklart: hva er egentlig konflikten i Korea? Hva er en flyktning? Hva betyr antisemittisme i dag? Og hva er det egentlig med Israel?

Dette er noen få av mange spørsmål vi vil undersøke og søke å forklare i den nye Forklart-serien ved Ressurssenteret ved CMI/UiB. Målet er å skape en serie med dagsaktuelle forelesninger som gir innsikt og overblikk, og som forbinder historie og nåtid. Vi vil rett og slett forklare kompliserte tema og land på en interessant og tilgjengelig måte.

http://www.resourcecentre.no/about/forklart/