Hjem
Political scientist Hakan G. Sicakkan, anthropologists Christine M. Jacobsen and Synnøve Bendixsen and sociologist Susanne Bygnes of the Bergen International Migration and Ethnic Relations Research Unit (IMER), photo shot in May 2018.

Formidlet forskningsresultater og analyse av migrasjonspolitikk

Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.

Hovedinnhold