Hjem
Esperanza Diaz portrett.

Utga første internasjonale bok om migrasjonshelse

Esperanza Diaz ved IGS har gitt ut verdens første bok på engelsk om migrasjonshelse til bruk i allmennmedisin.

Hovedinnhold

Under den årlige konferansen for verdens allmennpraktiserende leger, WONCA Europe Conference 2019, som ble avhold i Bratislava, sto førsteamanuensis Esperanza Diaz på stand og signerte sin ferske bok om innvandrerhelse, Migrant Health: A Primary Care Perspective. Det var den eneste bokpresentasjonen blant de 2000 fremmøtte legene fra hele verden.

– Dette er verdens første bok om innvandrerhelse tiltenkt allmennpraktiserende leger, på engelsk, sier Diaz, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har skrevet boken sammen med Bernadette Kumar, tidligere direktør ved Nasjonal kompetanseenhet for migrasjon og minoritetshelse (NAKMI), nå Enhet for migrasjon og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Boken inneholder mange praktiske råd for hvordan man kan takle den kulturelle forskjellen mellom lege i primærhelsetjenesten og pasient med innvandrerbakgrunn.

Esperanza Diaz

Nyttige tips til leger

Boken ble bestilt for tre år siden av forlaget Taylor & Francis Group fordi det mangler en tilsvarende bok på markedet. Den er organisert i aldersforløp fra barn til eldre innvandrer, og ulike kliniske utfordringer legen kan møte i de ulike aldersgruppene. Leger tilbys konkrete tips for hva man bør tenke på i møte med innvandrere.

– Tenk deg at du skal foreta en demenstest hvor du skal telle ned fra 100 til null, samtidig med ikke kan språket og tallene så godt. Da blir man fort dement, uten at man egentlig er det, påpeker Diaz.

– Istedenfor kan man utføre testen ved å svare på hva man kjøpte på butikken, og lignende, for å unngå kulturelle hindre.

 

Ezperanza Diaz signerer bok på stand i Bratislava.

Esperanza Diaz signerer sin nye bok, Migrant Health: A Primary Care Perspective, på stand i Bratislava.

Kan brukes i undervisning

I tillegg til at boken inneholder mange praktiske råd for hvordan man kan takle den kulturelle forskjellen mellom lege i primærhelsetjenesten og pasient med innvandrerbakgrunn, så egner boken seg også for alle andre leger og for undervisning, ifølge Diaz.

– Det er en praktisk bok basert på erfaring med innvandrere. Men den er også forskningsbasert og dermed velegnet for undervisning, sier Esperanza Diaz

Selv skal hun bruke boken som pensum på legestudiet og ved to masterstudier til høsten.