Hjem
Globale samfunnsutfordringer
SAMARBEIDSMIDLER: Vår 2020

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.

Hand holding crystal ball
Foto/ill.:
Dawid Zawiła on Unsplash

Hovedinnhold

Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.   

Formål med midlene: å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten må utføres i 2020.
  • Midlene skal gå til undervisnings og forskningsfremmende tverrfakultære initiativ. Fysiske møter eller reiser er ikke krav for tildeling.
  • Det bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad. 

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal være på max én side.

Merk: Det bevilges ikke midler til deltagelse i kongresser/konferanser eller til produksjon av undervisnings- og forskingsmateriale. 

Vi ber om at søknadene leveres i ePhorte: SAK 2020/1312 innen 1. april 2020

Kontakt: Bente E. Moen, bente.moen@uib.no og Tore Sætersdal. tore.satersdal@uib.no