Hjem
Sven Young i Malawi.

Bygger kirurgi i Malawi

Da spesialist Sven Young kom til Lilongwe i 2008 fantes det ingen lokale kirurger der. I dag bygges det første sykehuset med moderne røntgenutstyr drevet av kirurger fra den afrikanske hovedstaden, takket være Youngs årelange innsats i UiB og Haukeland-prosjekter.

Hovedinnhold

I Malawi har det, i likhet med andre afrikanske land, skjedd en del positive endringer i helsestatistikken i løpet av de siste tiårene. Mødre- og barnedødeligheten, hiv- og tuberkulosetallene går nedover. Likevel er det et område hvor pilene peker oppover: trafikkulykker.

Fra 2009 har antall trafikkskadde som behandles på sykehuset Haukeland støtter fordoblet seg fra 2000 til over 4000 i dag. Stort sett er det myke trafikanter, gående og syklende, som blir påkjørt av biler og lastebiler, ofte på vei til eller fra markedet hvor de skal selge sine jordbruksprodukter. Resultatet er ofte en brukket legg.

– Utfordringen er at det ikke har vært nok kirurger til å ta seg av alle bruddskadene. Derfor har vi vært nødt til å prioritere unge og de hardest skadde med åpne brudd som lett blir infiserte, sier overlege Sven Young, kirurg med doktorgrad fra Universitetet i Bergen (UiB).

Dyrt for familien

I tillegg til at pasientene risikerer mangelfull eller langvarig behandling, kan sykehusinnleggelse bety økonomisk katastrofe for pasientene og deres familie. De mister en viktig inntektskilde, som stort sett kommer fra jordbruk. I Malawi kan man ikke gå på Nav dersom man blir ufør, og man havner raskt under fattigdomsgrensen.

– I Malawi behandles fortsatt folk som har brukket lårbeinet med strekk og langvarig sengeleie. Dette er en behandlingsform vi forlot i Vesten for over 50 år siden. Det er klart at jo lenger man blir liggende, jo større økonomisk tap kan det bli for familien, sier Young.

Utdanner lokale kirurger

Selv om trafikkulykker utfordrer helsevesenet i dag, sto det enda verre til den gangen Young først reiste til Malawi i 2008 for å utdanne kirurger. Den gang fantes det absolutt ingen kirurger fra Malawi som kunne operere beinbrudd i hovedstaden Lilongwe.

– Pasientene måtte ofte amputere bein og armer, som kunne ha vært reddet med enkel kirurgi. Noen svært få var så heldige å få behandling av en utenlandsk kirurg som var på besøk i området for en stund, sier Young.

Takket være Youngs mangeårige innsats i Malawi opereres i dag rundt 5000 pasienter i året ved Kamuzu Central Hospital i Lilongwe. En operasjonsstue har blitt til seks. 0 kirurger har blitt til 10. I 2006 var 25 prosent av alle ortopediske operasjoner en amputasjon, mot fire prosent i dag.

Sven Young
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Sven Young har lært opp kirurger i Malawi siden 2008.

Sterke samarbeid

Den positive utviklingen er resultatet av en rekke større og mindre samarbeidsprosjekter som UiB og Haukeland Universitetssjukehus har hatt med sentralsykehuset Kamuzu Central Hospital i Lilongwe, som har ført til et selvdrevet kirurgmiljø ved sykehuset, satt under et nasjonalt utdanningsprogram.

Det viktigste bidraget for å utdanne lokale kirurger og operasjonssykepleiere har vært Norad/UiB-prosjektet Capacity-building in postgraduate surgical training and research in Malawi, som Young har ledet og vært UiBs kontaktperson for siden 2013.

– Prosjektet har ført til kontinuitet og har gjort at vi kan både utdanne og betale kirurgene gjennom stipendordninger. Det har aldri vært lett å ansette leger til offentlige sykehus i Malawi på grunn av manglende lønninger, sier Young.

I tillegg til Norad-prosjektet har UiBs PhD-program ved Senter for internasjonal helse og Klinisk institutt 1 ført til at flere av de utdannede kirurgene i Malawi har tatt doktorgraden i Bergen, for så dra hjem til Lilongwe for å drive akademisk basert kirurgiutdanning på høyest mulig nivå. Young har veiledet tre doktorgradskandidater ved UiB.

– En doktorgrad gir en bedre akademisk ballast i forhold til undervisning, og lokalt ledet forskning og publisering. Det gir også mer prestisje og muligheter til akademisk karriere lokalt, noe som er viktig for å bli værende i hjemlandet.

Kirurgi i Malawi.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

I dag finnes det et kirurgi-miljø i Malawi takket være UiB, Haukeland universitetsjukehus og Norad.

En grundig modernisering

Young forteller at til sommeren 2021 har han og kollegene i Malawi oppnådd en milepæl. Da er nemlig Kamuzu Central Hospital grundig modernisert med et splitter nytt ortopedisk senter med integrert diagnostikk, behandling og rehabilitering, nye operasjonsstuer, moderne røntgeninstitutt, laboratorier og andre fasiliteter. Bergenser og filantrop Trond Mohn og hans familie har bidratt med mye av finansieringen til dette store prosjektet, som også har bidrag fra den norske ambassaden i Malawi og lokale helsemyndigheter.

– Dette vil bli et betydelig løft fra dagens utstyr og bygg fra 1970-tallet og vise at det går an å drive sykehus på en mer effektiv måte enn før, sier Young.

Det nye senteret betyr ikke bare bedre behandling, kortere ventetid og at flere kan få moderne kirurgisk behandling ved trafikkulykker. Det gir også inntekter til sykehuset. Blant annet vil det nye sykehuset tilby private helsetjenester med enmannsrom for de som kan betale.

Driver etter Robin Hood-metoden

De rikeste i Malawi har pleid å reise til Sør-Afrika for operasjoner. Etter sommeren 2021 kan de opereres i hjemlandet, noe som fører til sårt trengte inntekter til driften og innkjøp av dyrt utstyr til de som ikke har råd til å betale, fritt etter Robin Hood.

Det å kunne tilby private helsetjenester til den lokale eliten i hjemlandet er viktig for bredden i behandlings- og undervisnings tilbudet på det nye sykehuset, men også for den faglige prestisjen og for å sikre en konkurransedyktig lønn til de ansatte, ifølge Young. Men, kanskje det viktigste:

– Selv om ulykkesstatistikken når det gjelder trafikkulykker fremover er dyster, så har vi tatt et stort steg i riktig retning og løftet det lokale helsevesenet opp til et mer bærekraftig nivå, sier Sven Young.

Nytt sykehus i Malawi.
Foto/ill.:
Lilongwe Institute of Orthopaedics and Neurosurgery (LION) Trust, Malawi.

Sommeren 2021 står det nye ortopedisenteret LION klart i Malawi. Dette er som er et lite nytt sykehus i sykehuset for ortopedi og nevrokirurgi.