Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Opprop

Norge må gjøre mer for å sikre rettferdig vaksinetilgang

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.

Vaksiner
Foto/ill.:
Daniel Schludi / Unsplash

Hovedinnhold

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært tydelig i sine anbefalinger om støtte til unntak fra patentrettigheter og oppfordring til fordeling av vaksiner.

I solidaritet med pasienter og helsearbeidere i lav- og middelinntekstsland støtter vi som fagfolk den globale kampanjen for rettferdig fordeling. 

Vi stiller følgende krav til den norske regjeringen:

  • Norge må forplikte seg til umiddelbar omfordeling av vaksinedoser for å øke vaksinasjonsdekningen globalt i tråd med Verdens helseorganisasjons målsetning.
  • Norge må støtte forslaget om unntak fra patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr mot covid-19 i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Lite å skryte av

Utviklingen av koronavaksiner på rekordtid har vært en seier for vitenskapen. Men fordelingen av vaksinene er lite å skryte av. Mot slutten av september er det satt over 6,4 milliarder vaksinedoser globalt. Over 80 prosent av disse er satt i høy- og øvre middelinntektsland. 

Her til lands forventes en vaksinasjonsdekning på 90 prosent av befolkningen i løpet av kort tid. Som et resultatet av dette åpnet Norge samfunnet i september.

Samtidig har kun 2,4 prosent av befolkningen i lavinntektsland og få helsearbeidere i afrikanske land fått sin første vaksinedose.

Manglende tilgang til vaksiner i lavinntektsland fører til økt sykdom og død av covid-19. Samtidig fører det til en overbelastning av sårbare helsevesen.

Dermed vil man få en redusert mulighet til å forebygge annen sykdom, samt fare for nedstenging av samfunn, inkludert skoler.

Vedvarende spredning i uvaksinerte befolkninger betyr også uendelige muligheter for fremvekst av nye virusvarianter. Dette kan føre til oppblomstring av pandemien, også i Norge.

«Ingen er trygge før alle er trygge» har med god grunn vært et mantra under pandemien, men dessverre er ordene blitt stående som tomme løfter.

Må øke innsatsen

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax klarer ikke å levere nok vaksiner. De kunngjorde nylig at de vil levere kun 1,4 milliarder doser av en målsetting på 2 milliarder før utgangangen av 2021. Det er en nedjustering med 25 prosent fra siste prognose i juli.

Norge har lovet å omfordele 5 millioner doser i 2021, men så langt er kun en mindre andel av disse levert. 

Norge må øke innsatsen for å umiddelbart omfordele vaksinedoser som lovet til lav- og mellominntektsland gjennom Covax for å bidra til å dekke det akutte behovet for vaksiner.

Flere legemiddelselskaper rundt i verden står klare til å starte produksjon av covid-19-vaksiner dersom de får muligheten til dette. 

I oktober 2020 la Sør-Afrika og India frem et forslag i TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon. De tok til orde for et midlertidig unntak fra blant annet patentrettigheter på vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr til bruk i bekjempelsen av covid-19. 

Forslaget gjelder frem til vaksinen er tilgjengelig globalt og majoriteten av befolkningen har utviklet immunitet.

Norge må følge etter

Under en global folkehelsekrise må alle ledd i vaksineproduksjonen belyses. Patenter er ett av disse. 

Et unntak fra patentrettigheter vil kunne gi en økning i global produksjon av vaksiner til en rimeligere pris. Forslaget støttes av Verdens helseorganisasjon, mer enn 100 land og 140 tidligere statsledere og nobelprisvinnere. 

USA har gitt sin støtte til unntak for patentrettighetene for vaksiner. EU, Storbritannia, Sveits og Norge går fremdeles mot forslaget. I september snudde Australia.

Norge må nå følge etter og støtte forslaget ved møtet i Verdens handelsorganisasjon 13. og 14. oktober.

Det globale målet for vaksinedekning er at alle land skal ha vaksinert 40 prosent av befolkningen før utgangen av 2021 og 70 prosent før midten av 2022. For å få til dette må Norge umiddelbart omfordele vaksiner som lovet til Covax og støtte forslaget om patentfritak i Verdens handelsorganisasjon.

Dette er våre krav som fagfolk til den norske regjeringen. Pandemien er ikke over før vi alle er trygge.
___

Oppropet var publisert i Aftenposten 7. oktober 2021