Hjem
Globale samfunnsutfordringer
SAMARBEIDSMIDLER HØST 2023

Midler til samarbeidsprosjekt og faglige møteplasser innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2023 - søknadsfrist 2. oktober 2023

People discussing over laptops
Foto/ill.:
Headway on Unsplash

Hovedinnhold

Globale samfunnsutfordringer (GSU) ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid om tema som definert som GSU sin faglige profil for perioden 2023-2025: migrasjon, demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Formålet med midlene er å stimulere til tverrfakultært og tverrfaglig forskningssamarbeid. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som har til hensikt å utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter. Prosjektene skal inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid.

Utlysingen retter seg til vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Vi ønsker særlig søknader fra ansatte tidlig i forskerkarrieren. Tildelte midler må brukes i løpet av ansettelsesperioden.

Tildelingskriterier:

  • Faglig kvalitet på prosjektet
  • Nyskapende tverrfakultært samarbeid
  • Prioritet vil bli gitt til vitenskapelig ansatte tidlig i karrieren