Hjem

SAMLET

Hovedinnhold

SAMLET

Fagområdet SAMLET er et av syv fagområder på Institutt for global helse og samfunnsmedisin og er et akronym for samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin og helseledelse. Vi er et sammensatt område med stor tverrfaglighet og våre medarbeidere arbeider innenfor en rekke ulike fagspesifikke områder innenfor våre hovedområder. 

Leder for fagområdet SAMLET er Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken.

Forskning 

I SAMLET arbeider våre forskere i mange ulike forskningsgrupper som har tilhørighet bredt på instituttet.  

Arbeids- og miljømedisin har fokus på arbeids- og miljørelaterte eksponeringer og deres påvirkning på helse. Visjonen til gruppen er å skape sunne arbeidsplasser og et sunt ytre miljø, nasjonalt og globalt.  

HELTER er en forskningsgruppe i helseøkonomi, ledelse og translasjonell etikkforskning. Deres visjon er å gi mangefassert kunnskap om, og løsninger på, helsetjenestens utfordringer.  

Repro-Epi er en forskningsgruppes som fokuserer på epidemiologisk overvåking av perinatale helseproblemer og evaluering av helsetjenestetilbudet i forbindelse med fødsel. Sentralt i forskningen er Medisinsk fødselsregister.  

LERG er en forskningsgruppe i livsstilsepidemiologi som fokuserer på epidemiologiske studier av årsaker til sykdom, spesielt til livsstilsfaktorer og andre miljøfaktorer.  

Pandemisenteret er et tverrfakultært senter lokalisert til  SAMLET som via forskning, undervisning og formidling skal gi innovativ kunnskap som gjør samfunnet i stand til å takle pandemier best mulig. 

Undervisning 

SAMLET som fagområdet har et stort ansvar for undervisning. Undervisningsgruppen har ansvar for Samfunnsmedisin ved det medisinske fakultetet. Våre undervisere møter studentene på hele medisinstudiet da samfunnsmedisin på universitetet består av en rekke ulike fagfelt:  

Sosialmedisin, sosial ulikhet og prioritering av helsetjenester og tilbud (1. semester) 

Forebyggende medisin og helsejuss (3. semester) 

Miljømedisin (4. semester) 

Samfunnsmedisin, helsesystemer og samhandling (6. semester) 

Arbeidsmedisin og forebyggende medisin (10. semester) 

Trygdemedisin og samfunnsmedisin (11. semester) 

Medisinsk historie (1. – 12. semester) 

Tilgrensende fagområder slik som helseledelse, helseøkonomi, kvalitetsutvikling, helsepolitikk og internasjonal helse (1. – 12. semester)  

Vi bidrar også på en rekke andre undervisningstilbud ved instituttet og fakultetet, blant annet Masterstudiet i helse og samfunn i tillegg til Masterstudiet i Global helse.  

Formidling 

Fagområdet bidrar jevnt og trutt i ulike internasjonale og nasjonale tidsskrift, men her har vi lagt lenker til særlig nyttige ressurser nasjonalt:  

Michael – publikasjonsserie for det norske medisinske selskap https://www.michaeljournal.no/  

Ramazzini – norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-ar...  

Utposten – fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin https://www.utposten.no/  

E-bok i arbeidsmedisin (www.arbeidsmedisin.net)  

Yrkeshygienikeren – medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. https://nyf.no/yrkeshygienikeren/  

Nyhet
Esperanza Diaz

Esperanza Diaz tildeles nordisk pris for allmennmedisinsk forskning

Sist uke ble den 22. nordiske kongressen for allmennmedisin avholdt i Stavanger. Der mottok Esperanza Diaz fra SAMLET og Pandemisenteret prestisjetung pris for sitt arbeid med innvandrerhelse.

Valgemner
Notatbok og PC

Oppretting av nye emner i elektiv periode

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan man går frem for å opprette nye valgfag i elektiv periode. Informasjonen er først og fremst for ansatte ved UiB, men vi har også et eget avsnitt for studenter.

FORSKNING | MEDISIN
Renholdsarbeider

Renholdsarbeid kan være like skadelig som røyking

Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.

SAMLET har ansvar for undervisningsgruppe i samfunnsmedisin.
Dette er et stort tema i undervisningen og inneholder følgende fagspesifikke deler:

Arbeidsmedisin
Forebyggende medisin
Medisinsk historie
Samfunnsmedisin
Sosialmedisin
Sosial ulikhet

Trygdemedisin og tilgrensede fagområder:
Helseledelse
Helseøkonomi kvalitetsutvikling
Helsepolitikk
Samhandling
Internasjonal helse
Prioritering av helsetjenester og tilbud

SAMLET har forskningsaktivitet innenfor en rekke ulike forskningsgrupper på instituttet, fordelt på de aller fleste fagområdene, og er således svært tverrsektoriell i sin forskningsprofil. Fagområdet har kun en forskningsgruppe direkte tilknyttet fagområdet, dette er forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin som er lokalisert på Haukeland U.S. sammen med Helse Vest RHF sin regionale arbeidsmedisinske avdeling, Yrkesmedisinsk avdeling ved Helse Bergen HF.

Vår tverrsektorielle og tverrfaglige profil gjør at medarbeidere i SAMLET ofte har sin hovedvirksomhet inn i andre fagområder på instituttet og derved sørger for at samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin og helseledelse er et tema som påvirker alle fagområder på instituttet. 

Mer informasjon og oversikt over forskningsgruppene som våre ansatte er deltagende finner du under forskning.