Hjem

SAMLET

Hovedinnhold

SAMLET

Fagområdet SAMLET er et av syv fagområder på Institutt for global helse og samfunnsmedisin og er et akronym for samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin og helseledelse. Vi er et sammensatt område med stor tverrfaglighet og våre medarbeidere arbeider innenfor en rekke ulike fagspesifikke områder innenfor våre tre hovedområder. 

SAMLET har ansvar for to undervisningsgrupper på instituttet, disse er undervisningsgruppe i samfunnsmedisin, og undervisningsgruppe i helseledelse. Mer informasjon om disse finner du under "undervisning". 

SAMLET har forskningsaktivitet innenfor en rekke ulike forskningsgrupper på instituttet, fordelt på de aller fleste fagområdene, og er således svært tverrsektoriell i sin forskningsprofil. Fagområdet har kun en forskningsgruppe direkte tilknyttet fagområdet, dette er forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin som er lokalisert på Haukeland U.S. sammen med Helse Vest RHF sin regionale arbeidsmedisinske avdeling, Yrkesmedisinsk avdeling ved Helse Bergen HF.

Vår tverrsektorielle og tverrfaglige profil gjør at medarbeidere i SAMLET ofte har sin hovedvirksomhet inn i andre fagområder på instituttet og derved sørger for at samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin og helseledelse er et tema som påvirker alle fagområder på instituttet. 

Mer informasjon og oversikt over forskningsgruppene som våre ansatte er deltagende finner du under forskning.  

Viktige nasjonale fagtidsskrift der fagområdet bidrar:

 

Michael - publikasjonsserie for det norske medisinske selskap

Ramazzini - Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin

Utposten - Fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin

Tidsskrift for Den norske legeforeningen 

Globale samfunnsutfordringer
En mann med turban og hvit kjortel står på en grønn åker med en bunt grønt gress i hånden.

Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

FORSKNING | MEDISIN
Renholdsarbeider

Renholdsarbeid kan være like skadelig som røyking

Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.

debattinnlegg
kontorlandskap

Til vår store forbauselse fylles de nye byggene med kontorlandskap

Deling av kontor eller kontorlandskap egner seg ikke for konsentrasjonsarbeid. De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred, skriver Bente Elisabeth Moen, professor i arbeidsmedisin og global helse.