Hjem

Avdeling for samlingsforvaltning

Hovedinnhold

Rensing

Avdelingen har ansvar for bevaring, konservering og sikring av museets kulturhistoriske samlinger, arkiver, arkivtjenester og fototjenester.

Avdelingen har hovedansvar for forvaltning, bevaring, konservering og sikring av museets kulturhistoriske samlinger. Arbeidet omfatter oppfølging av mottak av funnmateriale, samt kontakt med studenter, forskere og publikum samt oppfølging av utlån. Seksjonen har også ansvar for konservering av museets kulturhistoriske gjenstandsmateriale, samt sikring og forebyggende konservering i museets magasiner og utstillinger, inkludert klima- og skadedyrkontroll. Til seksjonen ligger også forvaltning av museets kulturhistoriske arkiver samt fototjenester.