Hjem
Avdeling for samlingsforvaltning
Sikre samlinger

Flytt 24

Universitetsmuseet i Bergens delprosjekt under Prosjekt «Sikre Samlinger» ved Universitetet i Bergen

Kollasj av foto fra samlingene.
Kollasj av foto fra samlingene.
Foto/ill.:
Stine Dornfest, UM

Hovedinnhold

Avdeling for Samlingsforvaltning og konservering startet i 2018 opp prosjektet «Flytt 2024» som i løpet av 7 år skal flytte alle de kulturhistoriske samlinger på museet, til bedre og sikrere magasinforhold. Prosjektet har for øyeblikket 7 ansatte med spesialfelt innenfor arkeologi, konservering og museologi.

Prosjektet er ikke et revisjonsprosjekt, men alle gjenstander blir rengjort, registrert, fotografert, pakket, sanert og plassert i databaser i løpet av flytteprosessen fra et magasin til et nytt. Frem til november 2020 har vi gjennomført flytt av bygdesamlingen, tekstilsamlingen, papirsamlingen, Miranda Bødtkers samling, bysamlingen, deler av teater- og etnografisksamling og geologisk referansesamling.

Samlinger som skal flyttes

 • Forhistorisk arkeologi (steinalder, bronsealder og jernalder (B)
 • Arkeologisk middelaldersamling (BRM)
 • Nyere Kirkekunstsamlingen (NK)
 • Bygdesamlingen (Bd)
 • Bysamlingen (By)
 • Etnografisamlingen (E)
 • Mynt- og medaljesamlingen (BMM)
 • Teatersamlingen (BTM)

Prosjektets mål og formål

 • Sikre gode magasinforhold for Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger.
 • Magasinene skal være tilpasset samlingenes krav til sikker oppbevaring, og formålet er å legge til rette for en fremtidsrettet og effektiv bruk av samlingene.
 • En relokalisering av samlingene til færre og bedre magasiner vil effektivisere samlingsforvaltningen og dermed også forskning på, og formidling av, universitetsmuseets samlinger.