Hjem
Avdeling for samlingsforvaltning

Studiebesøk

Avdeling for samlingsforvaltning har ansvaret for bevaring og tilgjengeliggjøring av museets kulturhistoriske samlinger og de naturhistoriske utstillingssamlingene.

Hovedinnhold

Samlingene er tilgjengelige for studier, for studenter, forskere og publikum generelt. Hvis du ønsker å studere gjenstander i våre arkeologiske og kulturhistoriske samlinger, send en epost til samkons@uib.no. Eposten må inneholde en liste over gjenstandene man ønsker å studere, et overslag over hvor lang tid man trenger på studiebesøket og ønsket dato.

For å kunne gjennomføre studiebesøk, må vi kontaktes minst fire uker i forveien.