Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol videokonkurranse Torjus

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Nyheter

Delt uglepris mellom praksistilbud og studentaktiv undervisning

Podcast og kahoot i undervisningen og en smak på arbeidslivet i Bergen eller Brüssel imponerte utdanningsutvalget. I år deles Ugleprisen mellom studentaktiv kontraktsrettsundervisning i rettsvitenskap og arbeidslivspraksis for sampol-studenter.

Karriere

Prosjektleder i Energi Norge

Etter å ha droppet ut av en halvferdig bachelorgrad innenfor teater med et ønske om å forstå samfunnet rundt seg, tok Kristian Blindheim en master i sammenliknende politikk. Det ledet han til å jobbe med å utvikle et veikart for hvordan Norge kan bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Masterstudier

- Kvinnelige politikere kommer ikke tilbake etter politiske skandaler

Kim Arne Hammerstad leverte nylig sin masteroppgave i sammenliknende politikk. 

Emner

En klassiker fornyes

SAMPOL105, stat- og nasjonsbygging, har satt preg på sampolstudenters første studieår over mange år. Dette semesteret har faget gjennomgått betydelige endringer, og resultatene er svært positive.

Bachelorseremoni

- Verden trenger samfunnsvitenskapen

Sampolstudent Oda Bjerkan holdt studentenes tale under SV-fakultetets bachelorseremoni 2018. Mange kjenner Oda som leder av Studentersamfunnet, konstant på farten. I talen delte hun av sine mange erfaringer etter tre år ved instituttet, og håpet hun har for sine tidligere medstudenter videre. Hun...

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.