Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

Ungt Entreprenørskap Vestland

Ungt Entreprenørskap (UE) har vært samarbeidsbedrift siden 2017. En praksisplass her vil innebære arbeid med Fylkesmassen for ungdomsbedrifter, kommunikasjonsoppgave aktiviteter ute i skolen og daglig drift

Hovedinnhold

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon. UE arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 11 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen har om lag 100 ansatte på landsbasis.

Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.

Mer info på våre nettsider: Ungt Entrepenørskap -Vestland

Vi er 11 personer som jobber i Ungt Entreprenørskap Vestland. En praksisplass hos oss innebærer å være med i vår daglige drift som består av kommunikasjonsoppgaver og aktiviteter ute i skolen der vi tilbyr ulike programmer. Hver vår arrangeres Fylkesmesterskap ungdomsbedrift. Her samles over 100 Ungdomsbedrifter fra den videregående skole til konkurranser, og nærmere 100 dommere deltar. En viktig del av ansvaret som praksisstudent er å delta i organiseringen av mesterskapet.

 

Les om praksisstudent Helle Karina Johansens erfaringer ved UE våren 2017.

Kontaktinfo for spørsmål

Gry Sæterdal, Daglig leder/CEO

Ungt Entreprenørskap Vestland / JA Norway

Thormøhlens gate 41E

5006 Bergen

Mobil: +47 901 05 212